Onze mensen en onze cultuur

Onze mensen en onze cultuur

Onze mensen vormen sámen het bedrijf. Enthousiasme, collegialiteit, ondernemerschap, creativiteit, van toegevoegde waarde willen zijn voor onze klanten en elkaar, de wil om te groeien als bedrijf en als individu, dát kenmerkt onze bedrijfscultuur. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen en plezier gemaakt. We vieren onze successen samen en leren continu.

Meda kernprincipes
De Meda kernprincipes vormen een belangrijke basis binnen onze cultuur; ze
versterken onze kracht en verbondenheid.

De klant staat op nummer 1
Bij alles wat we doen staan onze klanten centraal; zij kunnen vertrouwen op onze expertise, inzet en integriteit. We luisteren goed en zetten al onze zintuigen open; we willen onderzoeken en begrijpen waar onze klanten behoefte aan hebben en daarin voorzien.

Samen bereiken we meer
Samenwerken is cruciaal voor ons succes. Dat betekent elkaar zien, horen en begrijpen. Dialoog voorkeur geven boven discussie. Leren en delen van de dingen die beter hadden gekund. Genieten en plezier hebben in het samen realiseren van mooie resultaten. Oog hebben voor elkaars verschillen en talenten, deze benutten en waarderen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan bij ons hand in hand
Wij voeren al onze activiteiten met grote mate van vrijheid uit. Dat kan omdat iedereen verantwoordelijkheid neemt en draagt voor het behalen van goede resultaten, het nakomen van beloften, het waarborgen van kwaliteit, het delen van kennis, het betrokken zijn bij elkaar en onze klanten. Daarbij stellen we heldere en meetbare individuele doelen vast die aansluiten bij onze visie en doelstellingen.

Verandering geeft kansen
De markt beweegt en biedt steeds nieuwe kansen en mogelijkheden. Als dynamische organisatie pakken wij deze kansen en spelen we hier snel op in. Beslissingen worden zorgvuldig afgewogen, snel genomen en efficiënt uitgevoerd. Nieuwsgierig en avontuurlijk, steeds opnieuw willen ontdekken en onderzoeken, dat hoort bij Meda. Daar leren en groeien wij van, als individu, als team en als bedrijf.

Lef en creativiteit, we durven het net even anders te doen dan de rest
We willen voorop (blijven) lopen. Dat doen we door continu te innoveren in de manier waarop we onze klanten van dienst zijn en door te investeren in de beste gezondheidsproducten en vooruitstrevende communicatie- en distributieprocessen. Met creativiteit en lef als kenmerk; van de gebaande paden afwijken zien wij als een uitdaging en geeft energie.

Vertrouwen, respect en uniek zijn
Onze medewerkers zijn allemaal unieke mensen, met eigen talenten en behoeften. Die verschillen maken ons sterker, wij vullen elkaar aan. Daarbij vormt onderling vertrouwen de basis. We staan open voor elkaar zodat we effectief kunnen samenwerken en dat te doen wat we samen willen: voorop blijven lopen.

Focus
Onze corporate strategie vormt en bepaalt de prioriteiten voor onze organisatie. Wij hebben focus op deze prioriteiten, waardoor we doelgericht te werk gaan en succesvol zijn en blijven.

Wil jij ook bij Meda Pharma werken? Bekijk dan onze vacatures