Voorlichtingsmateriaal

Voorlichtingsmateriaal

In het kader van risicomanagement is voor een aantal producten naast de samenvatting van de productkenmerken en bijsluiter, additioneel voorlichtingsmateriaal opgesteld. Dit voorlichtingsmateriaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Elidel - 10mg/g pimecrolimus crème
Risicominimalisatiemateriaal Elidel - 10mg/g pimecrolimus crème

Tasmar – Tolcapon 100mg en 200 mg, filmomhulde tabletten
Risicominimalisatiemateriaal Tasmar - begeleidende brief
Risicominimalisatiemateriaal Tasmar - patiëntendagboek